Peuterspeelzaal ‘t Zwanenest

 

Corona protocolPedagogisch beleids- en werkplan

 

 


Definitief inspectierapport GGD
Protocol Hygiëne en leefomgeving
Protocol Veiligheid
Beleid Hygiëne
Beleid Veiligheid en Gezondheid

Wordt aan gewerkt.


Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedragPrivacy reglement

Privacy regelement
Privacy reglement peuterspeelzaal - kopie.pdf (193.81KB)
Privacy regelement
Privacy reglement peuterspeelzaal - kopie.pdf (193.81KB)