Peuterspeelzaal 't Zwanenest

 

Nieuwsbrief juli 2018 

 

Wat is het prachtig weer buiten en de zomervakantie is al bijna in zicht. We spelen momenteel weer lekker veel buiten. Smeer uw zoon/dochter voor het naar de peuterspeelzaal komt even in met een zonnenbrandcreme.

JAARSLUITING

Op 19 en 20 juli vieren we de jaarsluiting. Deze ochtend bent u samen met uw kind van harte welkom van 9:00 tot 11:00 uur. Uw kind kan heerlijk spelen en ouders komen gezellig een 'bakkie' doen. Eventueel andere kinderen uit het gezin die niet op school zijn deze ochtend mogen natuurlijk gezellig mee. Voor koffie, thee en limo met wat lekkers wordt gezorgd.

Helaas is het moment daar dat we afscheid gaan nemen van juf Rita. Zij is jaren onze vaste vrijwillige invalster geweest en heeft t/m december 2017 ook regelmatig bij ons gewerkt. Helaas mag dit niet meer als invalster ter vervanging van ons. Daarom is Juf Brenda vanaf 1 januari bij ons komen werken. Voor de ouders en kinderen die dat willen is er deze ochtend dus ook gelegenheid om afscheid van juf Rita te nemen.

 

 

OUDERGESPREKKEN

In deze 2 weken zijn er oudergesprekken. Uw kind is in de afgelopen periode door ons geobserveerd, waarbij is gekeken naar de ontwikkeling op verschillende vlakken. Deze worden tijdens het gesprek met u besproken. Indien u zich niet heeft ingeschreven voor een gesprek is dat geen probleem. U ben niet verplicht er aan deel te nemen maar het is natuurlijk altijd leuk om te horen hoe uw zoon/dochter het op de peuterspeelzaal doet. U krijgt het observatieverslag ook mee wanneer uw kind de peuterspeelzaal verlaat. 

AANDACHTSPUNTEN

*De laatste tijd komen veel ouders met kinderen te laat op de peuterspeelzaal en gaan ook veel ouders pas laat weg. Wij willen u vragen om echt om 8:45 uur mee naar binnen te gaan. Het is geen probleem om kind nog even te begeleiden om te gaan spelen, het is alleen niet de bedoeling dat u pas tegen 9:00 uur weer weg gaat. Het kan voor sommige kinderen lastig zijn met wennen. Ook komen er na de vakantie weer veel nieuwe kinderen en dan is het ook belangrijk dat ouders zich hieraan proberen te houden. 

*Graag willen we dat de naam van uw kind aan de buitenzijde van zijn/haar tasje staat. Ook zou het fijn zijn als de naam in de jas gezet wordt.

*Nog even een herinnering voor de ouders/verzorgers van wie hun kind ook na de vakantie weer naar de peuterspeelzaal gaat... Ook in de zomervakantie dient de ouderbijdrage doorbetaald te worden. Mocht u zelf in deze periode nog op vakantie gaan is het misschien verstandig om dit vooraf in te stellen in uw bankzaken zodat te laat betalen voorkomen kan worden.

PRIVACY 

Dit heeft al in de vorige nieuwsbrief gestaan maar voor degene die het heeft gemist... Waarschijnlijk heeft u al gehoord dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Deze nieuwe wet zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van uw privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Vanwege de nieuwe wet hebben wij onze maatregelen om uw privacy te beschermen nog eens extra goed bekeken. Ook hebben we een privacyregelement, die u op elk moment kunt bekijken op onze website onder het kopje Privacyregelement. U kunt hierin lezen hoe wij met uw gegevens omgaan, ze verwerken en wat u van ons kunt verwachten. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ZOMERVAKANTIE EN EERSTE SCHOOLDAG 

De zomervakantie begint op zaterdag 21 juli. Wij zijn dan 6 weken gesloten.We beginnen weer op maandag 3 en dinsdag 4 september. Ook zijn we vanaf dan weer bereikbaar.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!