Peuterspeelzaal ‘t Zwanenest

 

Nieuwsbrief Augustus 2020

Het schooljaar is weer begonnen...

We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en weer gezond aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

Het corona protocol is op 15 augustus aangepast. Iedereen heeft deze via de mail van ons ontvangen. Ook staat het protocol op deze website vermeld.  Wij willen alle ouder(s)/ verzorger(s) bedanken voor hun begrip en medewerking in alle maatregelen.


FRUIT 

Het fruit dat mee gegeven wordt naar de peuterspeelzaal wordt door ons op de zaal schoon gemaakt. Dit was altijd al zo maar met het oog op de hygiëne willen wij dit nogmaals benadrukken. 


OUDERCOMMISSIE 

Eind september/ begin oktober komt de oudercommissie weer samen om te vergaderen. Wanneer u punten, tips of ideeën heeft die u graag besproken wilt hebben kunt u dit aan ons of aan één van de OC-leden doorgeven. De huidige OC-leden zijn: Van de maandag-donderdag groep; Esmeralda (moeder van Lieke) en van de dinsdag-vrijdag groep; Eldrid (moeder van Fenne) en Chantal (moeder van Indy).

Het zou heel fijn zijn als er nog 1 of 2 nieuwe leden bij komen van de maandag-donderdag groep. Dus vindt u het als ouder leuk om betrokken te zijn bij de peuterspeelzaal en heeft u tijd om in ieder geval 4 keer per jaar een vergadering bij te wonen dan kunt u zich bij één van bovenstaande OC-leden of bij ons melden. 


KOFFIEOCHTEND 

De koffie ochtenden kunnen voorlopig niet doorgaan.  Wanneer dit wel weer mogelijk is zullen wij u dit laten weten en de datum weer in de nieuwsbrief vermelden.


KIEKEBOEK

In de eerste week van september lenen we alle kinderen weer een nieuw kiekeboek uit. 

Even voor de nieuwe kinderen en ouders; Kiekeboek is een initiatief vanuit de bibliotheek in samenwerking met ons om het voorlezen thuis op een leuke manier te stimuleren. Uw kind krijgt het boek mee in een oranje kiekenboek-tas. Deze blijft eigendom van de peuterspeelzaal.  Het boek dat u mee krijgt mag u ongeveer 2 weken lenen. Achterop het boek staan ook leuk tips enzovoorts omtrent het verhaal. Na ongeveer 2 weken kunt u het ruilen voor een ander kiekeboek uit de zaal. Wanneer er geen nieuw boek wordt uitgekozen is het de bedoeling dat de tas op de peuterspeelzaal blijft. Mochten er nog vragen zijn kunt u gerust even bij ons komen.


JASSEN, TASSEN EN ZON

Wij willen u vragen om de naam van uw zoon/dochter op de buitenkant van de schooltas te zetten zodat wij gemakkelijk de tas van uw kind kunnen herkennen. Tevens willen wij ook graag dat de naam van uw kind in de jas gezet wordt. Het weer wordt steeds beter en de zon schijn steeds vaker. Hierom vragen we iedereen om hun zoon/ dochter bij zonnig weer alvast thuis in te smeren met een zonnecrème met een hoge factor voordat de kinderen naar de peuterspeelzaal komen. Zo zijn ze 's ochtends tijdens het buitenspelen goed beschermt tegen de zon. Natuurlijk nemen wij hiervoor ook onze eigen maatregelen. Alvast bedankt!


VERJAARDAG EN TRAKTEREN

Als een kind jarig is vieren wij samen feest. Er mag getrakteerd worden en de ouder(s)/ Verzorger(s) mogen hier normaal gesproken bij zijn. Met alle corona maatregelen hebben wij hier passende maatregelen bij om het feestje toch door te kunnen laten gaan;

* Er mag 1 ouder aanwezig zijn bij de viering.

* Deze ouder houdt de 1,5 meter regel in acht.

* De ouder wast na binnenkomst eerst de handen.

* Iets lekkers trakteren mag, maar i.v.m. de hygiëne wel voorverpakt (kant en klaar uit de winkel) en niet zelf klaar gemaakt. Dit om eventuele besmetting te voorkomen.

We hopen dat er op deze manier toch gezellig feest gevierd kan worden.


SCHOOLFOTOGRAAF 

Op woensdag 18 november komt de schoolfotograaf weer bij ons langs. U ontvangt hierover later meer informatie.


BETALING OUDERBIJDRAGE

Het is de bedoeling dat u de ouderbijdrage iedere maand voor de eerste naar ons overmaakt. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de maand september uiterlijk eind augustus bij ons is bijgeschreven. Het gebeurt helaas nog erg vaak dat er te laat betaald wordt of dat we er na ruim een week zelf om moeten vragen. 

Tip: Maak er in uw bankzaken iedere maand een automatische overschrijving van. Dit onder vermelding van de naam van uw kind.

We hopen dat iedereen vanaf nu op tijd betaald. Alvast bedankt!


BELANGRIJKE DATA 

Zet deze vast in uw agenda!

* Eerste week september, kiekeboek

* eind september / begin oktober vergadert de oudercommissie

* 18 november, schoolfotograaf.