Peuterspeelzaal 't Zwanenest

 

Nieuwsbrief oktober 2019

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Momenteel is het  herfst en ook in de zaal hangen alweer wat leuke herfstachtige knutselwerkjes. Volgende week is het herfstvakantie. Dan zijn we gesloten. Na de herfstvakantie gaan we met de lampionnetjes aan de slag want op 11 november gaan de kinderen weer langs de deuren. We willen u vragen om in de week na de herfstvakantie een lampion-stokje mee te geven aan uw kind. Het stokje graag voorzien van naam en batterijen. De lampionnen worden op vrijdag 8 en maandag 11 november mee naar huis gegeven.


SCHOOLFOTOGRAAF OP 13 NOVEMBER

We hebben voor dit schooljaar weer een superleuke schoolfotograaf gevonden. Omdat we maar kleine groepen met kinderen hebben komen ze iedereen op 1 dag fotograferen. De schoolfotograaf komt langs op woensdagochtend 13 november. Dit is dus buiten de normale schooltijden om. Inmiddels heeft iedereen een schema ontvangen met daarop vermeld in welk tijdblok uw kind op de foto gaat. Mocht u dit schema niet meer hebben, hangt het ook nog bij ons in de zaal. Zorg dat u voor aanvang van het blok al aanwezig bent zodat er een goede doorstroom blijft op de ochtend.

 

 KIEKEBOEK

Op de peuterspeelzaal hebben wij voor ouders en kinderen een uitleensysteem van prentenboeken. Bij ieder prentenboek zit een handleiding voor ouders met ideeën voor spelletjes, liedjes en andere activiteiten passend bij het verhaal. Leuk om samen met je kind te doen. Om ouders en kinderen kennis te laten maken met deze leuke prentenboeken gaan we na de herfstvakantie beginnen om de boeken periodiek uit te lenen. Dit houdt in dat wij een passend boek uitkiezen voor uw kind en na elke schoolvakantie een boek meegeven, die u dan een week of 3 mag lenen. Bent u eerder klaar met het boek mag het ook eerder terug en mag u als u het leuk vind weer een nieuw boek kiezen.Het boek gaat mee in een oranje kiekeboek-tas met hieraan een naamlabel. De tas blijft eigendom van de peuterspeelzaal. Aan dit uitleensysteem zijn geen kosten verbonden.

 

 SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag heeft de gemeente een regeling getroffen. Deze ouders hebben per 1 januari 2019 recht op subsidie vanuit de gemeente Den Helder. De gemeente betaalt deze subsidie rechtstreeks aan de peuterspeelzaal. Ouders betalen alleen de wettelijke eigen bijdrage die is vastgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Om als peuterspeelzaal voor de subsidie in aanmerking te komen moet een kind per week minimaal 6 uur naar de peuterspeelzaal gaan. Wij hebben voor het jaar 2019 een vrijstelling gekregen van de gemeente omdat kinderen bij ons op dit moment 5,5 uur per week bij ons komen. Om in 2020 nog steeds aanspraak te kunnen maken op de subsidie gaan we per 1 januari 2020 de openingstijden aanpassen, zodat alle kinderen 6 uur per week naar de peuterspeelzaal gaan. De nieuwe openingstijden  voor alle speelochtenden zullen zijn van 8:45 tot 11:45 uur.

Het reguliere uurtarief zullen wij in 2020 niet verhogen. Het nieuwe tarief voor de wettelijke eigen bijdrage voor 2020 zal weer worden vastgesteld door de VNG. De nieuwe jaarfactuur voor het kalenderjaar 2020 heeft inmiddels iedereen weer van ons ontvangen.

 

 

JASSEN EN TASSEN

Wij willen u vragen om de naam van uw zoon/dochter op de buitenkant van de schooltas te zetten zodat wij gemakkelijk de tas van uw kind kunnen herkennen. Tevens willen wij ook graag dat de naam van uw kind in de jas gezet wordt. Omdat het steeds meer regent in deze tijd van het jaar en kinderen steeds vaker op regenlaarsjes naar de peuterspeelzaal komen willen we u vragen slofjes of schoentjes mee te nemen. Dan kunnen de laarsjes in de hal onder de kapstok blijven. Alvast bedankt!

 

 BELANGRIJKE DATA 

Zet deze vast in uw agenda

* Herfstvakantie, 19 t/m 27 oktober 2019

*28 en 29 oktober Koffieochtend 

*8 en 11 november lampionnen mee naar huis.

*13 november 2019 Schoolfotograaf